Πρόγραμμα 2009 - 2010

                ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009-2010              
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου εισηγητής ήταν ο κ. Robert Andersen, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας του Βελγίου και καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain.
                                             -------------                       
Το Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου άρχισε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009, στις 6μμ., στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίθουσα Κ. Ρακτιβάν), όπου πραγματοποιήθηκε κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την περίοδο 2009-2010 έγιναν 12 περίπου συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

1. Η ευθύνη του δημόσιου νοσοκομείου για ιατρικά σφάλματα.
Εισηγητής ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Χρυσανθάκης. Πραγματοποιήθηκε την 13/11/2009 και 20/11/2009.
Κείμενο Ανακοίνωσης

2. 
Διοικητικές πράξεις περουσιακού περιεχομένου.
Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Τράντας, Δ.Ν. Δικηγόρος. Πραγματοποιήθηκε την 4/12/ και 11/12/2009.

3. Ζητήματα των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
Εισηγήτρια η κα Αγάπη Χαλκιαδάκη, Εφέτης Διοκητικών Δικαστηρίων. Ακυρώθηκε.

4. Ο περιορισμός στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων.
Εισηγήτρια η κα Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε την 26/2/2010.
Κείμενο Ανακοίνωσης

5.Νεότερες εξελίξεις του δικαίου των διοιηκητικών
Εισηγήτρια η κα Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε την 18/12/2009.

6. Σύγκρουση δικαιοδοσίας για την εφαρμογή του Ν. 2522/1997.
Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Γρατσίας, Σύμβουλος Επικρατείας. Πραγματοποιήθηκε την 5/2/2010.

7. Κοινοτικοί δικονομικοί κανόνες για την προστασία κατά των διακρίσεων.
Εισηγήτρια η κα Σοφία Σπηλιωτοπούλου-Κουκούλη, Δικηγόρος. Πραγματοποιήθηκε την 15/1/ και 22/1/2010.

8. Η επιλογή των προϊσταμένων των μονάδων της Διοίκησης.
Εισηγήτρια η κα Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Πραγματοποιήθηκε την 29/1/2010.

9. Νεότερες σκέψεις σχετικά με την έννοια της διακριτικής ευχέρειας.
Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πραγματοποιήθηκε την 27/11/2009.

Στο Σεμινάριο μετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτης Πικραμένος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Φίλης Αρναούτογλου, ο Σύμβουλος της Επικρατείας κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, οι Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου κκ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, κ. Πέτρος Παραράς, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ., Θεόδωρος Φορτσάκης, Γεώργιος Σακκάς, Ελένη Στεφάνου και Θεόδωρος Τζώνος, Δικαστικοί Λειτουργοί και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν. 
                                                   -------- 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved