Ίδρυμα

Με όραμα την καλλιέργεια  της επιστήμης που αγάπησε και ακούραστα υπηρέτησε στη ζωή του, ο Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος αφιέρωσε μέρος της χορηγίας που έλαβε ως πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για να συσταθεί το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου (Π.Δ. 148/1976) που γρήγορα καθιερώθηκε ως κέντρο ερευνών στο χώρο του δημοσίου δικαίου, με αρτιότητα υψηλή, επιστημονική στάθμη και κοινωνική προσφορά από το 1976 χωρίς διακοπή.

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα οργανώνει το Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου με 12-14 συνεδριάσεις, όπου συμμετέχουν με εισηγήσεις καθηγητές Πανεπιστημίων, δικαστές και δικηγόροι και γίνονται ανακοινώσεις και ακολουθεί επιστημονικός διάλογος. Στους ακροατές δίδεται πιστοποιητικό παρακολουθήσεως.

Το Ίδρυμα χορηγεί μετά από αυστηρό διαγωνισμό, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Οι δε συνεργάτες του Ιδρύματος είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν στους υποτρόφους γνώση και κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι υπότροφοι που περάτωσαν (χωρίς καμία αποτυχία) τις σπουδές τους είναι ήδη περισσότεροι από ενενήντα. 

Για την τριακονταετή προσφορά στην επιστήμη, το Ίδρυμα Στασινοπούλου τιμήθηκε το 2008 με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved