Πρόγραμμα 2010-2011

            ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ   
                                            
            ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010-2011


Το Σεμινάριο άρχισε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18.00 στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίθουσα Προέδρου Κ. Ρακτιβάν), όπου διεξήχθη κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.
Με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου, κατά την περίοδο 2010-2011 έγιναν 14 συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

1. Η δικαστική προστασία του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εισηγητής ο κ. Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιήθηκε την 25/2/2011

2. Ο ευθύς δικαστικός έλεγχος των υλικών ενεργειών της Διοικήσεως.
Εισηγητής ο κ. Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ. Πραγματοποιήθηκε την 11/3/2011

3. Πρόσφατες μεταβολές νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εισηγητής ο κ. Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. Πραγματοποιήθηκε την 14/1/2011 και την 21/1/2011

4. Οι νέες δικονομικές ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. Πραγματοποιήθηκε την 19/11/2010 και την 26/11/2010

5. Διοικητικές κυρώσεις κι ατομικά δικαιώματα.
Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος του ΣτΕ. 

6. Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα.
Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Συμεωνίδης, Εφέτης Δ.Δ., Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ. Πραγματοποιήθηκε την 28/1/2011

7. Επανασχεδιασμός του ελέγχου των δημόσιων δαπανών. Έλεγχος απόδοσης.
Εισηγήτρια η κα Αργυρώ Μαυρομμάτη, Πάρεδρος του EΣ. Πραγματοποιήθηκε την 11/2/2011

8. Αρχή της αναλογικότητας στο δίκαιο της ΕΣΔΑ.
Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Τσίρης, Καθηγητής, Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου.

9. Δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων.
Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Μουκίου, Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποιήθηκε την 18/2/2011

10. Η επιείκια και η προστατευόμενη εμπιστοσύνη στη νομολογία του ΣτΕ.
Εισηγητής ο Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ, κ. Πέτρος Παραράς, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.

11. Η ακυρωτική διαδικασία συνιστά δίκαιη δίκη;
Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Δελλής, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποιήθηκε την 3/12/2010 

12.
Η επιρροή της συνθήκης της Λυσσαβώνας στο σύστημα δικαστικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. Πραγματοποιήθηκε την 10/12/2010

13. Η νομική ισχύς του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εισηγήτρια η κα Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος, ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιήθηκε την 4/2/2011

14.
LE CONTRADICTOIRE DANS L'ELABORATION DU JUGEMENT ADMINISTRATIF - Amenagements et reamenegements contemporains en droit francais.
Η κατ'αντιμωλία διαδικασία στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Έννοια και εξελίξεις.
Εισηγητής ο κος Bernard Pacteau, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου του Bordeaux.
(Έγινε ταυτόχρονη μετάφραση από τον κ. Γεώργιο Δελλή, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Πραγματοποιήθηκε την 18/3/2011.
Περίληψη της Ανακοίνωσης.

Στο Σεμινάριο μετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ Παναγιώτης Πικραμμένος, οι Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου κ.κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, Θεόδωρος Φορτσάκης, Γεώργιος Σακκάς, Ελένη Στεφάνου και Θεόδωρος Τζώνος, Δικαστικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.
 
                      
                                         -------------------- 
 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved