Πρόγραμμα 2011-2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011-2012

Το Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου του "Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου" άρχισε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18.00 στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίθουσα Προέδρου Κ. Ρακτιβάν), όπου διεξήχθη κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Κατα την περίοδο 2011-2012 έγιναν 14 συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

1. Η εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010.
Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ κ. Αθανάσιος Ράντος. Πραγματοποιήθηκε την 11/11/2011.

2. Ο δικανικός συλλογισμός στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Σαρμάς. Πραγματοποιήθηκε την 25/11 και την 2/12/2011.

3. Εξελίξεις σχετικά με την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων.
Εισηγητής ο Σύμβουλος Επικρατείας κ. Μιχαήλ Βηλαράς. Πραγματοποιήθηκε την 13/1/2012 και την 20/1/2012.

4. Πολλαπλότητα των διοικητικών κυρώσεων.
Εισηγητής η Σύμβουλος της Επικρατείας κα Ευαγγελία Νίκα-Μανουκιάν. Πραγματοποιήθηκε την 16/12/2012.

5. Η  νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του Κράτους. Κείμενο της εισήγησης.
Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Μηλιώνης, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε την 16/3/2012.

6. Η αρχή της αναλογικότητας στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Εισηγητής ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Τσίρης. Πραγματοποιήθηκε την 23/3/2012.

7. Προβληματισμοί από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3900/2010 στις διαφορές ουσίας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Νικόλαος Σοϊλεντάκης.
Πραγματοποιήθηκε την 9/12/2011.

8. Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης.
Εισηγητής ο επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Πραγματοποιήθηκε 17/2/2012 και την 2/3/2012.

9. Η διαδικασία ενώπιον του Conseil d' Etat.
Εισηγήτης η επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Ευγενία Πρεβεδούρου. Πραγματοποιήθηκε την 9/3/2012. 

10. Η σταδιακή επέκταση της αντικειμενικής αστικής ευθύνης του Δημοσίου.  Περίληψη της εισήγησης
Εισηγητής ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Πραγματοποιήθηκε την 27/1/2012.

11. Νέοι κανόνες για το έννομο συμφέρον των νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων σε περιπτώσεις διακρίσεων.
Εισηγήτρια η κα Σοφία Σπηλιωτοπούλου, δικηγόρος. Πραγματοποιήθηκε την 3/2/2012.

Στο Σεμινάριο μετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Φίλης Αρναούτογλου, οι Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου κ. κ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, Θεόδωρος Φορτσάκης, Ελένη Στεφάνου, Θεόδωρος Τζώνος και Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Δικαστικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν. 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved