Πρόγραμμα 2014-2015

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2014-2015

Κατά την περίοδο 2014-2015 έγιναν 9 συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

1. Η εξέταση των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων ζητημάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η δέσμευση από αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινές διαταγές.
Εισηγητής ο κ. Κων/νος Εφεντάκης, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε την 30/1/2015

2. Σκέψεις για τη φύση, τη σημασία και την εξέλιξη του αναιρετικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Γράβαρης, Σύμβουλος της Επικρατείας.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την 6/2/2015

3. Αποτελεσματικότητα της Διοικητής Δικαιοσύνης - Διαχείριση του δικαστικού χρόνου.
Εισηγητής ο κ. Μιχάλης Πικραμένος, Σύμβουλος Επικρατείας. Πραγματοποιήθηκε την 13/2/2015

4. Το δικαίωμα λήθης και η διαφάνεια της Διοικήσεως.
Εισηγήτρια η κα. Όλγα Ζύγουρα, Σύμβουλος Επικρατείας. Πραγματοποιήθηκε την 16/1/2015

5. Η κρίσης της οικονομίας και η κρίση του δικαστή.
Εισηγητής ο κ. Γιάννης Δρόσος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποιήθηκε την 12/12/2014

6. Εποπτεία του κράτους επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν.3852/2010.
Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Πραγματοποιήθηκε την 20/3/2015

7. Εξέλιξη της νομολογίας σχετικά με την έγκριση χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντολογικών σχεδίων.
Εισηγητής ο κ. Μελέτης Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου. Πραγματοποιήθηκε την 13/3/2015

8. Ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα Εσόδων.
Εισηγητής ο κ. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποιήθηκε την 27/2/2013

9. Γιατί λησμονείται σε ορισμένους τομείς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο;
Εισηγήτρια η κα. Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος.Πραγματοποιήθηκε την 6/3/2015

Την έναρξη του Σεμιναρίου εκήρυξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριος Ρίζος, συμμετείχαν δε Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που συζητήθηκαν.

* Για την είσοδο στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται δικηγορική ή αστυνομική ταυτότητα.
* Συμβούλιο της Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47-49. [ Μετρό Πανεπιστημίου ]

-------------------- 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved