Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου 2015-2016

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

20-11-2015
Ζητήματα αρμοδιότητας κρατικών λειτουργιών και δικαιοδοσίας δικαστηρίων.
Νικόλαος Ρόζος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατειάς ε.τ.

27-11-2015
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Δημόσιο Συμφέρον.
Αικατερίνη Ηλιάδου,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

4-12-2015
Ο ακυρωτικός έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των διοικητικών πράξεων των εκκλησιατικών αρχών.
Κωσταντίνος Παπαγεωργίου,
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Κείμενο εισήγησης

11-12-2015
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης.
Σπυρίδων Βλαχόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

18-12-2015
Διαφθορά, διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις.
Ιωάννης Βαβούρας,
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

8-1-2016
Ο έλεγχος του σκοπού του Νομοθέτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκέψεις με αφορμή την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων από το ανώτατο δικαστήριο.
Θεοδώρα Ζιάμου,
Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

15-1-2016
Θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία της έκφρασης.
Τα όρια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. - Πραγματοποιήθηκε.
Ιωάννης Κάρκαλης,
Αντεπίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

22-1-2016
Ο διάλογος του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Δονάτος Παπαγιάννης,
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

29-1-2016
Οι συγκρούσεις μεταξύ λειτουργιών και δικαιοδοσιών και οι δικονομικοί κανόνες επίλυσής τους .
Αθανάσιος Τσιρωνάς,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

5-2-2016
Η έκταση του δικαστικού ελέγχου μετά την έκδοση διαιτητικής αποφάσεως επί διοικητικών διαφορών.
Δημήτριος Φαρμάκης,
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

12-2-2016
Μιασαλλόδοξος λόγος και ελευθερία της έκφρασης υπό το πρίσμα του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και εν όψει του Ν. 4285/2014. Πραγματοποιήθηκε.
Παναγιώτης Μαντζούφας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

19-2-2016
Ο προσυμβατικός έλεγχος των Δημοσίων Συμβάσεων.
Χρήστος Δετσαρίδης,
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

26-2-2016
Οι κανόνες αντιμετώπισης των προδικαστικών ζητημάτων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίησή τους από τον εθνικό δικαστή.
Ελένη Λευθεριώτου,
Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4-3-2016
Η αρχή της αμεροληψίας των δημοσίων λειτουργών υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Σταυρούλα Κτιστάκη,
Πάρεδρος ΣτΕ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.

18-3-2016
Ο θεσμός του μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος.
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή,
Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved