Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου 2016-2017

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

18-11-2016
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπορία.
Ευαγγελία Νίκα – Μανουκιάν,
Σύμβουλος Επικρατείας

25-11-2016
Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Νέων Χωρών: Συνταγματικές και νομοκανονικές προεκτάσεις.
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,
Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

02-12-2016
Η σχέση μεταξύ ποινικής δίκης και διοικητικής διαδικασίας και δίκης για φορολογικές παραβάσεις υπό το φως των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ιωάννης Δημητρακόπουλος,
Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας.

09-12-2016
Υποχρέωση συμμόρφωσης του νομοθέτη στις δικαστικές αποφάσεις: με αφορμή την υπόθεση των ενστόλων.
Ακρίτας Καϊδατζής,
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

16-12-2016
Το ζήτημα της καταχρήσεως εξουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μαρία-Ελένη Κόρσου-Παναγοπούλου,
Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

13-01-2017
Η πρόσφατη τάση περιορισμού των ακυρώσεων λόγω τυπικής παρανομίας της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης στην εγχώρια έννομη τάξη και νομολογία.
Ηλίας Κουβαράς,
Πρωτοδίκης Διοκητικών Δικαστηρίων, Δ.Ν.

20-01-2017
Ανεξάρτητες Αρχές και διάκριση των λειτουργιών.
Κυριάκος Παπανικολάου,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης.

27-01-2017
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς.

03-02-2017
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική και τραπεζική εποπτική αρχή στην Ευρωζώνη και τα όρια δράσης της Τραπέζης της Ελλάδος.
Χρήστος Γκόρτσος,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

10-02-2017
Ο νέος θεσμός του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Γρηγόρης Λαζαράκος,
Δικηγόρος Δ.Ν.

17-02-2017
Πολυνομία και Κράτος Δικαίου.
Παναγιώτης Μαντζούφας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

03-03-2017
Νέες όψεις στο δίκαιο της ανάκλησης παρανόμων ευμενών διοικητικών πράξεων.
Χαράλαμπος Τσιλιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Παν/μίου Πελοποννήσου.

10-03-2017
Η αρχή της αναλογικότητας στην πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Δήμητρα Δαρέλλη,
Εισηγήτρια στη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

17-03-2017
H παρέμβαση του Κράτους στο πεδίο της Συλλογικής Αυτονομίας.
Γώργιος Θεοδόσης,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης.
 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved